Actueel

Nieuws

Bijeenkomst regionale samenwerking Rijn Gouwe – 7 februari 2018

POvoorderegio organiseert samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over regionale samenwerking in Rijn Gouwe. In de regio Rijn Gouwe willen een aantal schoolbesturen in het primair kijken of er voldoende belangstelling is voor regionale samenwerking op personeelsterrein.

Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen informatie over:

  • arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio gebaseerd op recente onderzoeken (OCW)
  • bestaande initiatieven in het land (POvoorderegio)
  • hoe RTC Cella dat in uw regio doet (RTC Cella)

Daarna is er veel tijd om met elkaar ervaringen te delen en behoeften te inventariseren. Doel is om samen te kijken naar de mogelijkheden tot aansluiting bij RTC Cella of het starten van een nieuw initiatief in de regio.

Datum en locatie

Woensdag 7 februari 2018
14.00 – 17.00 uur
RTC Cella | Henry Dunantweg 30 | Alphen aan den Rijn

Aanmelden

De bijeenkomst is voor schoolbestuurders en HR-adviseurs. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden. U kunt zich tot woensdag 31 januari 2018 voor deze bijeenkomst aanmelden bij Anita van de Bunt. U hoeft alleen een e-mail te sturen om aan te geven wie er komen. Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden. Het e-mailadres is anitabunt@vfpf.org. Noteer alstublieft in het onderwerp van de e-mail ´informatiebijeenkomst 7 februari 2018 – regio Rijn en Gouwe´.