Actueel

Nieuws

Regionale samenwerking Gelderland – Utrecht in RTC voor aanpakken lerarentekort

Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenden 19 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht de overeenkomst voor samenwerking in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht. De prioriteit ligt bij het aanpakken van het huidige en toekomstige lerarentekort in de regio.

De prioriteit van de samenwerking ligt bij het vinden van voldoende leerkrachten voor zowel de tijdelijke als reguliere banen. Want ook in de regio Gelderland – Utrecht is het huidige en toekomstige lerarentekort een van de grootste uitdagingen. Goed werkgeverschap is het uitgangspunt om het lerarentekort aan te pakken. De schoolbesturen willen gezamenlijk werkgelegenheid behouden, kwaliteit van het personeel vergroten, instroom van jonge leerkrachten bevorderen en mobiliteit stimuleren. Het RTC beschikt over een vervangingspool bestaande uit een vaste en een flexibele schil van vervangers. Deze vervangers worden op de diverse scholen ingezet. Met een speciaal loopbaan- en mobiliteitscentrum bieden de schoolbesturen loopbaankansen aan hun personeel. Ook wordt mobiliteit, met name in- en doorstroom, bevorderd.

Cofinanciering sectorplan PO

De regionale samenwerking Gelderland – Utrecht kreeg een impuls via het sectorplan PO, een initiatief van de sociale partners in het primair onderwijs met co-financiering van het ministerie van SZW. Het Arbeidsmarktplatform PO en Vervangingsfonds/Participatiefonds ondersteunden diverse regio’s met de oprichting van een Regionaal Transfercentra, door schoolbesturen met elkaar te verbinden en hen te adviseren bij de praktische organisatie.

Advies regionale samenwerking

Schoolbesturen in het primair onderwijs die nu regionale samenwerking willen opzetten om het lerarentekort (of een ander arbeidsmarktvraagstuk) in hun regio aan te pakken, kunnen advies vragen bij POvoorderegio.

Contact

www.povoorderegio.nl/advies
Simone Hoogenboom
S.Hoogenboom@caop.nl
06-22614299