Actueel

POvoorderegio bestaat sinds 2017. Uit een evaluatie over de afgelopen twee jaar blijkt dat regionale samenwerking nauw luistert en maatwerk is. Het vraagt tijd, geld en inzet. Maar het levert ook veel op: partijen kunnen samen een vuist maken als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap in het primair onderwijs. Urgentie samenwerking meer gevoeld POvoorderegio is […]

Continue Reading

Als bestuurder, schoolleider en P&O’er komen er veel arbeidsmarktvragen op u af. Denk alleen maar aan het lerarentekort. Hoe vindt u genoeg personeel en regelt u vervanging? Maar ook de begeleiding van jonge leerkrachten, professionalisering van zittend personeel, of pieken en dalen in de financiën zijn grote thema’s. Soms te groot om als school of […]

Continue Reading

Als bestuurder en P&O’er komen er veel arbeidsmarktvragen op u af. Hoe komen we aan voldoende personeel? Hoe kunnen we zij-instromers werven en begeleiden? Hoe maken we mobiliteit bespreekbaar en bieden we medewerkers ruimte voor hun loopbaan? Graag nodigen we u uit voor een interactieve bijeenkomst in de regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg waarin oplossingen […]

Continue Reading

Het Regionaal Transfercentrum (RTC) Zuid-Limburg heeft het Ontwikkeladvies 45-plus actief onder de aandacht gebracht bij schoolbesturen. Dit Ontwikkeladvies heeft tot doel deelnemers te stimuleren om de regie van hun loopbaan in handen te nemen. Zo dragen ze bij aan hun eigen  duurzame inzetbaarheid. Ontwikkeladvies 45-plus Het Ontwikkeladvies 45-plus is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie […]

Continue Reading

De schoolbesturen voor primair onderwijs Eenbes, Kempenkind, Prodas, Qliq, SKPO, SPVOZN en SSOE hebben samen platform PO Zuidoost-Brabant opgericht. Met de samenwerking willen de 7 schoolbesturen hun innovatie en wendbaarheid vergroten, zodat ze kunnen anticiperen op de vraag naar personeel in de toekomst. Het platform PO Zuidoost-Brabant heeft drie functies voor de regio: Kennisnetwerk voor […]

Continue Reading

Op het eiland Voorne-Putten werken zes schoolbesturen gezamenlijk aan het lerarentekort. Onder hen vallen zestig scholen die protestant-christelijk, katholiek of openbaar onderwijs geven. ‘We hebben ervaren dat de verschillende achtergronden en identiteiten van de scholen de samenwerking niet in de weg hoeven staan. Integendeel: de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen,’ vertelt Maarten Groeneveld, directeur […]

Continue Reading

Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenden 19 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht de overeenkomst voor samenwerking in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht. De prioriteit ligt bij het aanpakken van het huidige en toekomstige lerarentekort in de regio. De prioriteit van de samenwerking ligt bij het vinden van voldoende […]

Continue Reading

POvoorderegio organiseert samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over regionale samenwerking in Rijn Gouwe. In de regio Rijn Gouwe willen een aantal schoolbesturen in het primair kijken of er voldoende belangstelling is voor regionale samenwerking op personeelsterrein. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen informatie over: arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio gebaseerd op recente onderzoeken (OCW) […]

Continue Reading

Op de Veluwe is er een aantal besturen die wil kijken of er voldoende belangstelling is voor regionale samenwerking op personeelsterrein. Hiervoor organiseert POvoorderegio samen met ministerie OCW een kennismakingsbijeenkomst op 29 november. In de bijeenkomst krijgt u vanuit OCW informatie over recente onderzoeken naar arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio, informeert POvoorderegio u over bestaande initiatieven […]

Continue Reading

  In de omgeving van Eindhoven is er een aantal besturen die wil kijken of er voldoende belangstelling is voor regionale samenwerking op personeelsterrein. Hiervoor organiseert POvoorderegio op 4 december een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst maakt u kennis met de besturen die samenwerking willen opzetten en doet u kennis op over arbeidsmarktcijfers en bestaande initiatieven. De […]

Continue Reading