POvoorderegio

POvoorderegio is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds dat tot doel heeft regionale samenwerking binnen het primair onderwijs te stimuleren ten behoeve van een goede balans op de regionale arbeidsmarkt op het gebied van instroom, doorstroom en behoud van personeel. Dit moet leiden tot kwantitatief voldoende en goed gekwalificeerd personeel op de juiste plek, zodat de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd wordt.

POvoorderegio richt zich op binnen deze op:

  1. Lopende regionale samenwerkingsinitiatieven op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs;
  2. Schoolbesturen die nog niet participeren in een vorm van regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs;
  3. De regionale transfercentra.

Het project richt zich daarmee op alle vormen van regionale samenwerking die zich richten op arbeidsmarktvraagstukken binnen het primair onderwijs. De RTC’s kunnen daarbij als voorbeeld fungeren, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat alle regionale samenwerkingsinitiatieven conform de ’blauwdruk RTC’s’ wordt vormgegeven. Het staat de samenwerkende schoolbesturen vrij om hier zelf, op basis van eigen wensen en behoeften, structuur aan te geven.

POvoorderegio volgt het sectorplan po op, en borduurt voort op de kennis en ervaringen op het gebied van regionale samenwerking die tijdens het sectorplan po zijn opgedaan.

Contactpersonen

Voor vragen over het expertisecentrum of advies over regionale samenwerking neemt u contact op met:

Sjaak Koehler
sjaak.koehler@vfpf.org
010 2177640

Tiny Rompen
T.Rompen@caop.nl
06-22652623

Adviseurs

Het expertisecentrum bestaat uit adviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds die kennis hebben van de regio, onderwijsarbeidsmarktvraagstukken en het opzetten van regionale samenwerking. En uit goede voorbeelden uit de regio.