Actueel

Nieuws

Platform PO Zuidoost-Brabant: 7 schoolbesturen werken samen volgens cafetariamodel

De schoolbesturen voor primair onderwijs Eenbes, Kempenkind, Prodas, Qliq, SKPO, SPVOZN en SSOE hebben samen platform PO Zuidoost-Brabant opgericht. Met de samenwerking willen de 7 schoolbesturen hun innovatie en wendbaarheid vergroten, zodat ze kunnen anticiperen op de vraag naar personeel in de toekomst.

Het platform PO Zuidoost-Brabant heeft drie functies voor de regio:

  • Kennisnetwerk voor hr-adviseurs
  • Gezamenlijk platform voor opleiders en starters
  • Bovenbestuurlijke vervanging via een vervangingspool

Door samen te werken in het platform kunnen de schoolbesturen beter reageren en anticiperen op het (toekomstig) lerarentekort. Daarnaast willen de besturen binnen het platform de onderwijskwaliteit bewaken en borgen, en werken aan een beter imago van het onderwijs. De uiteindelijke ambitie is om ook op personeelsgebied verdere samenwerking met elkaar aan te gaan.

Cafetariamodel

De samenwerking is ingericht volgens een zogeheten cafetariamodel. De deelnemende besturen kunnen per thema kiezen of zij wel of niet deelnemen. Aan het netwerk voor hr-adviseurs doen alle 7 schoolbesturen mee. Voor de vervangingspool en het platform voor opleiders en starters, is het aantal deelnemers nog niet duidelijk. Elk van de besturen moet daarover nog beslissen. Andere schoolbesturen in de regio Zuidoost-Brabant kunnen ook aansluiten bij het platform.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten over het platform PO Zuidoost-Brabant? Neem dan contact op met kwartiermaker May Berben.
E: m.berben@ssoe.nl
T: 088 214 01 01