Actueel

Nieuws

Ontwikkeladvies voor eigen regie en toekomstperspectief

Het Regionaal Transfercentrum (RTC) Zuid-Limburg heeft het Ontwikkeladvies 45-plus actief onder de aandacht gebracht bij schoolbesturen. Dit Ontwikkeladvies heeft tot doel deelnemers te stimuleren om de regie van hun loopbaan in handen te nemen. Zo dragen ze bij aan hun eigen  duurzame inzetbaarheid.

Ontwikkeladvies 45-plus

Het Ontwikkeladvies 45-plus is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Met dit Ontwikkeladvies wil het ministerie dat medewerkers van 45-plus stil staan bij hun eigen loopbaan. Medewerkers worden daardoor wendbaarder en kunnen zelf de regie in handen nemen.

Loopbaancoaches

Frank Bruijenberg, projectleider van RTC Zuid-Limburg, vertelt dat hij inderdaad begonnen is met het informeren van de partijen die hierbij een rol hebben. Het RTC Zuid-Limburg heeft met het sectorplan een nauwe band opgebouwd met een aantal loopbaancoaches. Bruijenberg sprak tijdens een informatiebijeenkomst met de coaches in de regio over de regeling van SZW. De coaches moeten namelijk een account aanmaken en zelf de subsidie aanvragen. De reeds tijdens het sectorplan ontwikkelde module in het portal van het RTC biedt nu de mogelijkheid voor de coaches om zich te presenteren voor het loopbaanontwikkelingsgesprek. Met de loopbaancoaches zijn aan de voorkant de kaders besproken en wat het voor hen betekent.

Behoud van medewerkers

Door de inzet van de loopbaanontwikkelingsgesprekken wordt ook een bijdrage geleverd aan het behoud van medewerkers. Zo past het ook in de doelstelling van het RTC om aandacht te genereren voor de begeleiding en loopbaanontwikkeling van medewerkers, naast de gezamenlijke zorg voor nieuwe instroom.

Directeuren

Schooldirecteuren worden geïnformeerd, zodat zij de mogelijkheid hebben om de regeling onder de aandacht te brengen bij en te bespreken met de 45-plusmedewerkers in hun team. De leidinggevenden/directeuren kunnen ook gebruik maken van een training (individueel of in groepsverband) in het voeren van een ontwikkelgesprek. Deze workshop wordt naar behoefte het komende jaar aangeboden.

Onafhankelijk advies

De 45-plusmedewerker krijgt als cadeautje een onafhankelijk advies voor zijn ontwikkeling en kan kiezen tussen een ‘vrijwillige’ deelname of in overleg met zijn leidinggevende. Op basis van de ervaringen van het sectorplan is gekozen om de directeuren vroegtijdig te betrekken om zo de medewerkers beter te bereiken.

Meer informatie

Via de portal van het RTC Zuid-Limburg kunnen de medewerkers de coach kiezen die het beste bij hen past. Ter ondersteuning is er een A4’tje opgesteld, waarin de medewerkers opgeroepen worden om de regie over hun eigen loopbaan te pakken en nu gebruik te maken deze tijdelijke subsidieregeling. Zo kunnen medewerkers zelf aan het roer staan van hun werk en toekomst.