Vervanging

Uitlegvideo RTC

49 views 6 september 2017 0

Wat is een RTC? In deze video wordt aan de hand van een animatie en de uitleg door een directeur van een RTC uitgelegd hoe de vervangingspool van een regionaal transfercentrum werkt en hoe een RTC de activiteiten van schoolbesturen voor de invulling van goed werkgeverschap versterkt.

Als u de video niet goed kunt bekijken of beluisteren, kunt u hieronder de transcriptie van de video lezen:

Transcriptie uitlegvideo

[voice-over] Wat is een RTC? Een RTC is de afkorting voor regionaal transfercentrum. In een regionaal transfercentrum werken schoolbesturen uit het primair onderwijs regionaal met elkaar samen voor een duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt.

[Joost Spijker] Een RTC helpt schoolbesturen bij het invullen van goed werkgeverschap. Het is natuurlijk zo dat een groot deel van arbeidskrachten in het onderwijs invallers zijn en die werken via RTC’s en wat we binnen de RTC’s organiseren is loopbaanbegeleiding, is de HR gesprekkencyclus en er wordt ook gesproken over professionalisering.

[voice-over] Vanuit een RTC organiseren de schoolbesturen samen verschillende activiteiten om werkgelegenheid te behouden, mobiliteit te stimuleren en instroom van jonge leerkrachten te faciliteren.

[Joost Spijker] Een RTC draagt bij aan werkbehoud omdat we jonge leerkrachten en startende leerkrachten een vaste aanstelling kunnen bieden, maar ook vaste medewerkers die boventallig zijn weer perspectief kunnen bieden voor de klas en op die manier zorgen we mensen die anders in de WW zouden instromen dat we die aan het werk kunnen houden, een fantastische oplossing voor eventuele boventalligheid, maar dus ook een mogelijkheid om jonge leerkrachten die op dit moment geen vast aanstelling krijgen omdat er geen formatieruimte is, om die mensen nu ook eindelijk een vast perspectief te bieden.

[voice-over] Binnen een RTC werken besturen samen om de mobiliteit van leerkrachten te bevorderen, vervangingen te regelen en kennis te delen. Zo is er een gezamenlijke vervangingspool. Daarin kunnen alle vaste vervangers van scholen ondergebracht worden. Deze kunnen dan voor alle scholen binnen het RTC worden ingezet.Ook leerkrachten die nu nog voor een vaste klas staan kunnen zich vrijwillig opgeven voor de vervangingspool.

[Joost Spijker] Een RTC is ook interessant voor de mobiliteit van ervaren leerkrachten. Ervaren leerkrachten kunnen met behoud van hun rechtspositie stappen zetten, ze kunnen eens kijken bij een ander school bij een ander bestuur, een andere denominatie, een andere onderwijsaanpak en wat de ervaring leert is dat verandering doet goed.

[voice-over] De basis van het onderwijs wordt gevormd door de vaste formatie. Daarnaast zet het RTC een vervangingspool op. Die bestaat uit twee schillen. De eerste schil bestaat uit leerkrachten in dienst bij de besturen en nieuwe leerkrachten met een tijdelijk contract. Wordt een tijdelijk contract omgezet in een vast contract dan komt de leerkracht permanent in dienst. Dan is er nog een tweede schil, dat zijn de oproepkrachten. Deze leerkrachten krijgen voor de duur van de vervanging een contract aangeboden.

[Joost Spijker] Ook de invallers zonder een vaste aanstelling nemen een hele belangrijke plek in binnen ons RTC en zijn ook voor onze besturen en scholen van groot belang want zij zorgen voor de invulling van de meeste vervangingsvragen. We hebben als belangrijkste voordeel dat we deze mensen ook een goed inzicht kunnen geven in het onderwijsveld, ze kunnen ervaring opdoen bij verschillende scholen en het perspectief is dat ze kunnen doorgroeien naar een vaste baan.

[voice-over] Samenwerken in een RTC biedt veel voordelen. Zittende leerkrachten hebben leuk en uitdagend werk. Vervangingen zijn gemakkelijker op te lossen. En jonge leerkrachten doen meer ervaring op. Kijk voor meer informatie op de website van het sectorplan PO.

Heeft dit artikel u geholpen?