Loopbaanbeleid

Praktijkvoorbeelden loopbaanbeleid

1150 views 6 september 2017 1

Ter inspiratie voor elk schoolbestuur in het primair onderwijs dat werk wil maken van mobiliteit, loopbaanontwikkeling of professionalisering van zijn leerkrachten, heeft het sectorplan voorbeelden uit de praktijk verzameld.

Mobiliteitspel

De schoolbesturen ATO, Signum en de Leijestroom hebben een mobiliteitspakket ontwikkeld, waarvan het mobiliteitsspel “Is het al mobili-tijd?” een onderdeel vormt.

Het ultieme doel was een positieve verandering te bewerkstelligen in het denken over hun loopbaan bij medewerkers en directeuren en de mobiliteit te vergroten. Mobiliteit dient gemeengoed te worden vanuit de professionele overtuiging dat het maken van loopbaanstappen goed is voor de ontwikkeling van de professional, de persoon en de organisatie.

Argumentenkaart horizontale mobiliteit

Het Twents Educatief Platform (TEP) heeft in 2009 deze Argumentenkaart Horizontale Mobiliteit ontwikkeld. Deze kaart biedt inzicht in argumenten van leerkrachten om wel of niet de overstap naar een andere school te maken. De kaart is echter ook bruikbaar voor andere functies in het primair onderwijs. Deze kaart kan gebruikt worden als ondersteuning bij loopbaan- of pop-gesprekken met uw medewerkers.

Elevatorpitch

Onderwijsstichting Movare uit Kerkrade maakt gebruik van de oefening Elevatorpitch ter voorbereiding op mobiliteitsmarkten, netwerkgesprekken en sollicitatie/kennismakingsgesprekken. Letterlijk betekent Elevatorpitch het ‘verkooppraatje in de lift’. Het is een korte persoonlijke presentatie van de medewerker en zijn/haar werk. Het moet kort en krachtig zijn en er moet duidelijk in worden wie de medewerker is, waar hij/zij voor staat en wat zijn/haar kracht is.  Een werkgever kan hierdoor de medewerker snel leren kennen.

Speedmeeting

Stichting de Basis uit Heerenveen maakt gebruik van speedmeetings waar directeuren en medewerkers uit verschillende clusters op een laagdrempelig met elkaar kennismaken om te kijken of er een klik is voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek.

Praktijkverhalen loopbaanstappen

Verscheidene onderwijswerkgevers hebben ervaringsverhalen van medewerkers die van baan of werkplek veranderd zijn gebundeld. Met praktijkverhalen kunt u de angst voor het onbekende wegnemen en medewerkers laten inzien welke kansen een loopbaanstap biedt. U kunt hier zelf gebruik van maken door ervaringen van medewerkers te delen in het personeelsblad, of via intranet.  Of vraag ze hun ervaringen te vertellen tijdens een banenmarkt of bijeenkomst gericht op hun loopbaan. Goede ervaringen in eigen omgeving verlagen de drempel van werknemers om een loopbaanstap te nemen.

Downloads

Heeft dit artikel u geholpen?