Loopbaanbeleid

Praktijkverhaal loopbaanbeleid RTC Zuid-Limburg: de medewerker centraal

403 views 6 september 2017 0

In Zuid-Limburg wil men niet spreken van regionaal transfercentrum. Liever spreekt men van een regionaal talentcentrum, waar de medewerker centraal staat. Want het RTC Zuid-Limburg richt zich vooral op de loopbaan van onderwijsmedewerkers. Met e-portfolio’s en gratis loopbaantrajecten voor alle medewerkers, moet de juiste persoon op de juiste plek komen te zitten. ‘Dat is goed voor zowel de medewerker als de school.’

Gezamenlijk initiatief drie schoolbesturen

Het RTC Zuid-Limburg is een gezamenlijk initiatief tussen drie grote schoolbesturen: Kindante, INNOVO en MOVARE. Samen hebben zij ruim 150 scholen en meer dan 2300 medewerkers. Door hun omvang was er voor deze schoolbesturen geen noodzaak voor een gezamenlijke flexpool, wat in andere regio’s vaak juist dé prikkel is om een RTC op te zetten. Wel hadden de drie besturen behoefte aan samenwerking. ‘Wij hebben te maken met een vrij gesloten arbeidsmarkt’, zegt Bruijenberg. ‘Veel leraren zitten al heel lang op dezelfde plek, terwijl het goed is als er op school af en toe vers bloed komt. Ook voor de ontwikkeling van mensen zelf kan het heel goed zijn om eens op een andere plek te werken.’

Loopbaantraject als check

Om mobiliteit onder medewerkers te stimuleren, richt het RTC zich voor een groot deel op de loopbaan van medewerkers. Het afgelopen halfjaar kregen alle medewerkers de mogelijkheid om zich aan te melden voor een loopbaantraject, begeleid door een professionele loopbaancoach. 121 medewerkers meldden zich daarvoor vrijwillig aan. Daarvan besloten uiteindelijk 4 mensen om te vertrekken en 24 om binnen het schoolbestuur op zoek te gaan naar een nieuwe functie. ‘In het verleden werden loopbaantrajecten alleen noodgedwongen ingezet, als mensen echt weg wilden of weg moesten’, zegt Bruijenberg. ‘Nu kunnen medewerkers het vooral inzetten als een check, of ze nog op de juiste plek zitten.’

Voordelen voor de schoolbesturen

Voor de drie schoolbesturen kleeft er een risico aan de loopbaantrajecten. Gewaardeerde medewerkers kunnen er achter komen dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging en de school verlaten. Volgens Pierre de Rooij, een van de schooldirecteuren bij INNOVO en daar verantwoordelijk voor het stimuleren van loopbaanontwikkeling, is dat echter een risico dat niet opweegt tegen de voordelen. ‘Soms is het jammer als mensen ons verlaten, maar nu houden we wel de echt gemotiveerde mensen over. We hopen dat hiermee het ziekteverzuim, dat vrij hoog is in het primair onderwijs, omlaag gaat.’

Hoe stimuleerde schooldirecteur De Rooij loopbaanontwikkeling bij schoolbestuur INNOVO?
Eerst zorgde hij ervoor dat alle interne vacatures op een centraal punt binnenkwamen, waardoor alle vacatures bekend konden worden gemaakt voor alle werknemers. Dit leverde het eerste jaar nog weinig op. ‘Medewerkers waren bang om een vaste baan op te geven’, aldus De Rooij. ‘Ze dachten aan: als ik straks als laatste op een nieuwe school binnenkom en er moet iemand weg, dan ben ik de klos.’ En dat terwijl INNOVO een werkgelegenheidsbeleid hanteert en geen ontslagbeleid.
Daarom stelde De Rooij namens het schoolbestuur een brief op met daarin alle voordelen van loopbaanontwikkeling, en hoe interne mobiliteit daarbij kan helpen. Dat heeft gewerkt, want alle 30 interne vacatures zijn ingevuld. Inmiddels kent het schoolbestuur nog maar weinig boventalligheid. Het bestuur heeft voor de vervanging zelfs 87 nieuwe leerkrachten (55 fte) geworven voor een nieuwe flexpool.

Werving en selectie via digitaal platform

Het RTC Zuid-Limburg biedt de schoolbesturen ook begeleiding bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Daarvoor maakt het RTC gebruik van het digitale platform van Baandomein, een soort online vacaturebank. Baandomein is een stichting waarbij ongeveer 60 organisaties zijn aangesloten uit de zorg, overheid, MKB en gemeenten, met als doel de duurzame inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Mensen die geïnteresseerd zijn in een baan bij een van de schoolbesturen, maken een e-portfolio aan en geven aan bij welk schoolbestuur zij zouden willen werken. Ook kunnen ze aangeven of ze bijvoorbeeld een gymbevoegdheid hebben, hoeveel uur zij in de week willen werken en op welke dagen. Met die gegevens kunnen de scholen eenvoudig zoeken naar geschikte kandidaten voor een vacature.

87 nieuwe medewerkers

Schoolbestuur INNOVO gebruikte het RTC om 87 medewerkers te werven voor hun nieuwe flexpool, de INNOVO Flexforce. Men vroeg kandidaten om te solliciteren via een e-portfolio. Dat leverde ruim 200 sollicitanten op, waar de groep directeuren 110 geschikte kandidaten uit selecteerde. Deze groep liet INNOVO op competenties en drijfveren screenen door een extern bedrijf, via een digitale analyse en een eindgesprek. Uiteindelijk kwamen daar 87 geschikte kandidaten uit. ‘Daarvan zijn er nu al 20 ingedaald in onze vaste formatie’, aldus De Rooij.

Begeleiding startende leerkrachten

Op dit moment werkt het RTC Zuid-Limburg aan een uniforme begeleiding van startende leraren. ‘Daarvoor overleggen we nu op bestuursniveau en HR-niveau’, zegt Bruijenberg. ‘We onderzoeken of we gezamenlijk een aantal basiscompetenties kunnen stimuleren, zoals het omgaan met kritische ouders. Als je daar als starter niet mee om kan gaan ben je snel ziek.’ Bij INNOVO heeft men al drie mensen in dienst die zich bezig houden met het begeleiden van nieuwe medewerkers. ‘Startende leraren leren steeds nieuwe competenties, zodat ze kunnen doorstromen. Met de begeleiding zijn nogal wat kosten, energie en tijd gemoeid, maar daarmee stimuleren we de ontwikkeling van medewerkers en voorkomen we dat ze ziek worden of vastroesten’, aldus de Rooij. Bruijenberg vult hem aan: ‘Werving en selectie is belangrijk, maar we willen meer: onze medewerkers gezond en vitaal houden.’

Klaarstomen voor de toekomst

Ook Pabo-studenten die bijna zijn afgestudeerd kunnen op het digitale platform van het RTC een e-portfolio aanmaken en zichzelf daarmee in de kijker spelen bij de schoolbesturen. ‘Het duurt niet lang meer voordat we in deze regio te maken krijgen met een tekort aan leraren’, zegt Bruijenberg. ‘Daarom is het belangrijk om jonge leerkrachten te betrekken bij onze scholen en te behouden voor het onderwijs.’ Tegelijkertijd moeten de loopbaantrajecten zorgdragen voor de ontwikkeling van medewerkers en het terugdringen van ziekteverzuim. Bruijenberg: ‘Met het RTC proberen we ook de mentaliteit van medewerkers te veranderen: niet vastklampen aan dezelfde baan, maar ook open staan voor nieuwe uitdagingen. Daarmee willen we het onderwijs in Zuid-Limburg klaarstomen voor de toekomst.’

Meer informatie

www.rtc-baandomein.nl

Tips voor het opzetten van een RTC

  • Begin op tijd met de samenwerking. De besturen in Zuid-Limburg zijn al sinds 2013 met elkaar in gesprek over samenwerking voordat het RTC echt vorm kreeg.
  • Werk eerst aan vertrouwen. Vertrouwen is essentieel, want besturen laten door de samenwerking een deel van hun autonomie los.
  • Begin zo hoog mogelijk in de boom, bij besturen. Besturen moeten eerst een visie ontwikkelen voordat bijvoorbeeld HRM-afdelingen hiermee aan de slag kunnen.
  • Pas je als RTC aan aan de behoefte van de schoolbesturen. Het RTC Zuid-Limburg is flexibel en toch gemeenschappelijk. Bij de besturen leeft het besef dat ze samen de arbeidsmarkt moeten stimuleren, maar elk bestuur neemt weer andere diensten af van het RTC.

Heeft dit artikel u geholpen?