Samenwerking oprichten

Overzicht regionale samenwerkingsverbanden primair onderwijs

1981 views 1 september 2017 3

In verscheidene regio’s hebben schoolbesturen samenwerking opgezet. Een overzicht van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs is samengebracht op een interactieve kaart via Google Maps. Deze omvat behalve de regionale transfercentra ook andere samenwerkingsverbanden op het gebied van personeel en mobiliteit.

Regionale transfercentra (RTC’s)

In enkele krimpregio’s hebben schoolbesturen een samenwerkingsverband opgericht om een oplossing voor boventalligheid van leerkrachten te vinden. Deze regionale transfercentra (RTC’s) zijn ondersteund vanuit het sectorplan PO (2014 – 2016). Veel van deze samenwerkingsverbanden hebben een gezamenlijke oplossing voor vervanging, tijdelijke contracten en WWZ gevonden.

Heeft dit artikel u geholpen?