Vervanging

Modelovereenkomsten detachering

414 views 6 september 2017 0

Wanneer personeel in een boven-bestuurlijke vervangingspool werkt voor één van de andere deelnemers dan zijn eigen werkgever is er sprake van detachering. Het is echter niet zo dat er, elke keer als een medewerker bij een ander bestuur te werk wordt gesteld, er iedere keer een aparte detacheringsovereenkomst moet worden gesloten. Dat is ook niet nodig omdat de afspraken die normaliter in een detacheringsovereenkomst staan, al zijn gemaakt op boven-bestuurlijk niveau. Door de deelnemersovereenkomst te gebruiken kan worden volstaan met één overeenkomst gedurende een langere periode waarin een  werknemer bij meerdere participanten van de boven-bestuurlijke vervangingspool kan worden ingezet.

Overeenkomsten detachering

Voor de administratie zijn de volgende documenten nodig;

  1. De deelnemende besturen hebben onderling afgesproken en in een deelnemersovereenkomst vastgelegd onder welke voorwaarden personeel in de boven-bestuurlijke pool mag worden geplaatst en mag/moet worden ingezet als een deelnemer behoefte heeft aan een vervanger.
  2. De medewerker in de pool heeft met zijn bestuur ook een overeenkomst gesloten waarin staat onder welke voorwaarden en bij welke besturen hij kan worden ingezet en voor hoe lang de medewerker boven-bestuurlijk kan worden ingezet.
  3. In geval van RTC of een met een RTC vergelijkbare opzet: afspraken over rollen en taken van het RTC in het ‘reglement transfercentrum’. Hiervoor is geen model ontwikkeld omdat het RTC zelf bepaalt hoe vergaand de afspraken op RTC niveau gemaakt zijn/worden. Aan de hand van deze checklist kunnen deelnemende besturen aan een RTC nalopen of zij bij het opstellen van een reglement aan de belangrijkste zaken hebben gedacht.

Buiten een boven-bestuurlijke vervangingspool of regionaal transfercentrum maakt u gebruik van een incidentele detacheringsovereenkomst.

Functieprofiel medewerkers flexpool

Voor succesvolle detachering tussen de deelnemende besturen, is het verstandig gezamenlijk een functieprofiel op te stellen voor de medewerkers in de flexpool. Tijdens het sectorplan PO is er een voorbeeld functieprofiel samengesteld met de belangrijkste onderdelen van een functieprofiel voor een boven-bestuurlijke vervangingspool. U kunt dit functieprofiel gebruiken om tot een functieprofiel voor uw boven-bestuurlijke vervangingspool te komen.

Downloads/documenten

Heeft dit artikel u geholpen?