Samenwerking organiseren

Modellen oprichten regionale samenwerking

203 views 18 september 2017 0

U overweegt als schoolbesturen te gaan samenwerken ten aanzien van de inzet van uw personeel. U wilt gezamenlijk uw vervangingen oplossen, de vraagstukken ten aanzien van wwz het hoofd bieden of samen werken voor het behoud van werkgelegenheid om goed onderwijs te kunnen blijven bieden.

Vanuit het Sectorplan PO zijn verscheidene modellen voor het oprichten en organiseren van regionale samenwerking ontwikkeld. Deze kennis is nu ook beschikbaar voor andere schoolbesturen die op soortgelijke wijze willen samenwerken.U vindt hier enkele modellen die het oprichten van uw eigen regionaal transfercentrum of boven-bestuurlijke samenwerking vergemakkelijken:

  • Scenario’s regionaal transfercentrum.  Naast het oprichten van een regionaal transfercentrum, zijn er nog andere oplossingsscenario’s mogelijk.
  • Agendapunten regionaal transfercentrum. Wanneer u overweegt boven-bestuurlijk samen te gaan werken ten aanzien van de inzet van uw personeel, zijn er een aantal agendapunten die erg belangrijk zijn om met elkaar afspraken over te maken.
  • Analyse kosten en opbrengsten regionale samenwerking. Financieel dienstverlener voor het onderwijs Infinite bv in kaart gebracht of deelname aan een regionaal transfercentrum een verzwaring of een besparing oplevert.
  • Ledenovereenkomst regionale samenwerking. U kunt deze voorbeeldovereenkomst gebruiken om de afspraken tussen een deelnemend bestuur en het samenwerkingsverband vast te leggen. Laat uw concept altijd beoordelen door een jurist op juistheid en volledigheid.
  • Statuten regionaal transfercentrum. Dit voorbeeld van statuten voor een regionaal transfercentrum in de vorm van een coöperatieve vereniging kunt u gebruiken als basis voor de statuten van uw eigen regionale samenwerking. Laat uw concept altijd beoordelen door een jurist op juistheid en volledigheid.
  • Huishoudelijk reglement regionaal transfercentrum. Dit voorbeeld van een huishoudelijk reglement voor een regionale samenwerking kunt u gebruiken als basis voor uw eigen huishoudelijk reglement. Laat uw concept altijd beoordelen door een jurist op juistheid en volledigheid.

Downloads

Heeft dit artikel u geholpen?