Loopbaanbeleid

Loopbaangesprekken

945 views 1 september 2017 1

Loopbaangesprekken met medewerkers kunnen op verschillende manieren gevoerd worden. Het sectorplan PO heeft verscheidene werkvormen verzameld die schoolbesturen kunnen helpen loopbaanontwikkeling en mobiliteit bespreekbaar te maken.

Gesprekkencyclus

Via een gesprekkencyclus kunnen schoolbesturen medewerkers inzicht geven in het functioneren en stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Mogelijk dat een andere werkomgeving (school, groep of bouw) hierbij kan helpen. De werkgever kan zijn/haar waardering aan de medewerker laten zien door te proberen de meest passende werkplek aan te bieden.

Gesprek werkmotieven

Via een gesprek over werkmotieven krijgen medewerkers inzicht waar men wel of geen invloed op heeft in de werkomgeving. Mogelijk dat dit kan helpen bij het relativeren van bepaalde frustraties of ergernissen of helpt het een medewerker te benoemen welke werkmotieven voor hem/haar belangrijk zijn bij het vinden van ander werk.

Wielen DNA van Mobiliteit

Mensium Groep heeft De wielen ‘DNA van mobiliteit’ zijn ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De wielen ‘DNA van mobiliteit’ omschrijven het veranderingsproces dat mensen doormaken bij verandering en mobiliteit. Tevens geeft het meer inzicht in de belemmerende factoren en de oplossingstappen (competentiegericht) aan de hand van 12 stappen c.q. fasen. Het ‘DNA van mobiliteit’ geeft belangrijke handvatten en inzichten.

Downloads

Heeft dit artikel u geholpen?