Loopbaanbeleid

Handreiking loopbaanbeleid

453 views 1 september 2017 2

Ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en ontgroening en flexibilisering van de arbeidsmarkt maken dat een personeelsbeleid waar mobiliteit of loopbaanontwikkeling een belangrijk onderdeel van uitmaakt enorm belangrijk is. Bovendien is de kwaliteit van het onderwijs en de beoordeling van uw scholen of bestuur gebaseerd op de kwaliteit van uw medewerkers. Loopbaanontwikkeling en mobiliteit hebben daar een belangrijke rol in. Tijdens het sectorplan PO is er een aantal handreikingen voor schoolbesturen ontwikkeld om van loopbaanbeleid te ontwikkelen.

Naast de handreiking loopbaanbeleid, is er voor schoolbesturen die hun loopbaanbeleid willen moderniseren een analyse loopbaanbeleid. Met behulp van een belangstellingsregistratieformulier kunnen schoolbesturen hun medewerkers bewust maken van verschillende loopbaanstappen en laten nadenken over welke stappen zij kunnen en willen zetten.

Downloads:

Heeft dit artikel u geholpen?