Samenwerking oprichten

Effectmeting sectorplan

157 views 6 september 2017 0

Met de effectmeting sectorplan PO hebben het Arbeidsmarktplatform PO, het Participatiefonds en het Vervangingsfonds zicht willen krijgen op de mate waarin de doelstellingen van het sectorplan zijn gerealiseerd. Ecorys heeft deze effectmeting uitgevoerd.

De effectmeting geeft inzicht of regionale samenwerking via de oprichting van regionale transfercentra (RTC’s) heeft geleid tot gewenste resultaten: werkbehoud voor tenminste 600 fte. Daarnaast geeft de effectmeting een beeld van de neveneffecten van regionale samenwerking en gaat het in op de verschillende perspectieven en doelen per regio.

Download Effectmeting sectorplan PO

Heeft dit artikel u geholpen?