Samenwerking oprichten

Effectmeting Regionale Transfercentra (RTC’s) 2017

263 views 6 februari 2018 0

Van 2014 tot 2016 richtten schoolbesturen in het primair onderwijs dankzij het sectorplan PO 10 Regionale Transfercentra op. Deze RTC’s waren destijds gericht op behoud van werkgelegenheid, vergroten werkzekerheid en stimuleren werkcreatie voor starters. Ecorys voerde in het najaar van 2017 een peiling uit naar het effect van deze RTC’s.

Van krimp naar tekort

De samenwerking van schoolbesturen in RTC’s is opgezet in krimpregio’s in een periode waarin de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs er anders uitzag dan nu. In de betreffende regio’s kampten schoolbesturen met een overschot aan leraren waardoor een forse instroom in de ww werd voorzien. Net als in andere delen van het land hebben deze schoolbesturen te maken met een situatie van toenemende krapte.

Deze krapte op de arbeidsmarkt voor leraren is vooral in de vervangingspools van de RTC’s voelbaar. De pools raken leeg, omdat medewerkers doorstromen naar een vaste plek voor de klas. Daarnaast kunnen vervangers door de grote vervangingsvraag selectiever zijn. Hierdoor is het lastiger om korte vervangingsopdrachten via de pool op te vangen. Al met al legt de huidige arbeidsmarktsituatie druk op samenwerking in een RTC.

Focus verleggen

Voor de toekomst van de RTC’s is het daarom van belang de focus te verleggen naar andere arbeidsmarktvragen die schoolbesturen gezamenlijk kunnen oppakken. De RTC’s zoeken oplossingen voor het lerarentekort door als schoolbesturen in een regio gezamenlijk met de pabo te werken aan een sluitende aanpak voor starters en door te investeren in loopbaanbegeleiding en professionalisering van de huidige leraren in de pool. Daarnaast kunnen RTC’s ook van waarde zijn voor het gezamenlijk beperken van ziekteverzuim, intensiveren begeleiding starters, of investeren in werving, opleiding en begeleiding van zij-instromers en herintreders.

Heeft dit artikel u geholpen?