Samenwerking organiseren

E-book regionale samenwerking

162 views 6 september 2017 1

Gedurende het sectorplan PO is er veel kennis ontwikkeld en veel ervaring opgedaan bij het oprichten van een RTC (regionaal transfercentrum). Voor schoolbesturen die regionale samenwerking op het gebied van personeel of goed werkgeverschap willen opzetten, zijn deze kennis en ervaring gebundeld in het e-book regionale samenwerking.

Het e-book RTC is geschreven door verscheidene deskundigen die betrokken zijn geweest bij de oprichting en begeleiding van de 10 RTC’s die ondersteuning hebben ontvangen van het sectorplan PO, waaronder Loek van der Kroon, projectleider sectorplan PO en Fred Ruijling, projectleider PON.

Tijdens de ontwikkeling van het e-book regionale samenwerking vonden de sociale partners een onderhandelaarsakkoord voor de cao po 2016 – 2017, waarin bij cao werd afgeweken van de ketenbepaling WWZ en er zes (6) tijdelijke contracten kunnen worden gesloten voordat een vaste aanstelling moet worden aangeboden. De inhoud van deze bepaling uit het onderhandelaarsakkoord is in het e-book meegenomen.

Download E-book RTC

Heeft dit artikel u geholpen?