Arbeidsmarktanalyse

Analyse arbeidsmarkt per regio

65 views 6 september 2017 0

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een analyse van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs onderzoek gemaakt en per regio in kaart gebracht. Dit onderzoek naar de onderwijsarbeidsmarkt per regio helpt schoolbesturen en schoolleiders, maar ook regionale transfercentra bij bijvoorbeeld het opstellen van (strategisch) personeelbeleid,  (meerjaren) begroting en een personeelsplanning.

In de analyses worden cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt via infographics. In de analyses komen de volgende thema’s aan bod:

  • Leerlingen
  • Werkgelegenheid en samenstelling van het personeelsbestand (bijvoorbeeld het aantal mannelijke leerkrachten)
  • Instroom in de sector
  • Verwachtingen voor de toekomst
  • Scholen en besturen

In totaal zijn er 22 analyses beschikbaar. Samen hebben deze analyses een landelijke dekking.

Links:

Heeft dit artikel u geholpen?