Copyright

De informatie op POvoorderegio.nl wordt aangeboden onder Creative Commons zero verklaring (CC0), tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voor foto’s is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming vooraf een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds stellen het wel op prijs dat bij hergebruik ‘naam website’, bij voorkeur met websitelink, wordt vermeld. Bij het citeren van de inhoud mag echter niet de indruk worden gewekt dat het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijven.

De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht.