Actueel

Nieuws

Bijeenkomst regionale samenwerking Veluwe

Op de Veluwe is er een aantal besturen die wil kijken of er voldoende belangstelling is voor regionale samenwerking op personeelsterrein. Hiervoor organiseert POvoorderegio samen met ministerie OCW een kennismakingsbijeenkomst op 29 november. In de bijeenkomst krijgt u vanuit OCW informatie over recente onderzoeken naar arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio, informeert POvoorderegio u over bestaande initiatieven in het land om daarna vooral samen met u en andere besturen de ervaringen en behoeften te inventariseren. Doel is om samen te kijken of er interesse is voor een initiatief in uw regio.

Datum en locatie

Maandag 29 november 2017

14.00 – 16.00 uur

Basisschool de Schakel |Randweg 11| Nunspeet

Aanmelden

De bijeenkomst is voor schoolbestuurders en HR-adviseurs. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden. U kunt zich tot en met woensdag 22 november a.s. voor deze bijeenkomst aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar Anita van de Bunt via anitabunt@vfpf.org. Noteer alstublieft in het onderwerp van de e-mail ´Informatiebijeenkomst 29 november 2017 – regio Veluwe´.