Archives

Het Regionaal Transfercentrum (RTC) Zuid-Limburg heeft het Ontwikkeladvies 45-plus actief onder de aandacht gebracht bij schoolbesturen. Dit Ontwikkeladvies heeft tot doel deelnemers te stimuleren om de regie van hun loopbaan in handen te nemen. Zo dragen ze bij aan hun eigen  duurzame inzetbaarheid. Ontwikkeladvies 45-plus Het Ontwikkeladvies 45-plus is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie […]

Continue Reading

De schoolbesturen voor primair onderwijs Eenbes, Kempenkind, Prodas, Qliq, SKPO, SPVOZN en SSOE hebben samen platform PO Zuidoost-Brabant opgericht. Met de samenwerking willen de 7 schoolbesturen hun innovatie en wendbaarheid vergroten, zodat ze kunnen anticiperen op de vraag naar personeel in de toekomst. Het platform PO Zuidoost-Brabant heeft drie functies voor de regio: Kennisnetwerk voor […]

Continue Reading

Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenden 19 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht de overeenkomst voor samenwerking in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht. De prioriteit ligt bij het aanpakken van het huidige en toekomstige lerarentekort in de regio. De prioriteit van de samenwerking ligt bij het vinden van voldoende […]

Continue Reading

POvoorderegio organiseert samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over regionale samenwerking in Rijn Gouwe. In de regio Rijn Gouwe willen een aantal schoolbesturen in het primair kijken of er voldoende belangstelling is voor regionale samenwerking op personeelsterrein. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen informatie over: arbeidsmarktontwikkelingen in uw regio gebaseerd op recente onderzoeken (OCW) […]

Continue Reading