Projectplan regionale samenwerking oprichten

Schoolbesturen die een regionaal samenwerkingsverband hebben opgezet kunnen advies en ondersteuning vragen voor het opstellen van een plan met een concrete doelstelling waartoe de samenwerking moet leiden. POvoorderegio geeft bijvoorbeeld advies over :

  • Inrichten van de bovenbestuurlijke vervanging in een pool
  • Gezamenlijke activiteiten in een mobiliteitscentrum
  • Eigen Risico Dragerschap in relatie tot bovenbestuurlijke samenwerking
  • Aanpakken verzuimbeleid

Zowel schoolbesturen die ondersteuning hebben aangevraagd voor de vorming van de samenwerking als schoolbesturen die zelf regionale samenwerking hebben opgezet kunnen advies voor planvorming aanvragen. Het plan wordt opgesteld met behulp van een format Plan van aanpak. 

Voorwaarden

Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 schoolbesturen, met 1 projectleider. Een samenwerkingsintentie van 2grote schoolbesturen komt eveneens in aanmerking. De regionale samenwerking heeft uit hun midden een projectleider voor het samenwerkingsinitiatief aangewezen. Die projectleider is bereid aan kennisdeling met andere regio’s en samenwerkingsverbanden mee te werken. De schoolbesturen van het samenwerkingsverband verklaren zich bereid mee te werken aan monitoring en beschrijving van de resultaten.

Aanvragen

Ondersteuning bij planvorming vraagt men aan door het aanvraagformulier advies planvorming in te vullen. Na een gesprek met een van de regioadviseurs wordt de adviesaanvraag in behandeling genomen.

Download format plan van aanpak

Download aanvraagformulier advies planvorming