Advies uitvoering regionale samenwerking

Schoolbesturen die een plan voor samenwerking hebben opgesteld, kunnen advies en ondersteuning vragen voor de uitvoering van het projectplan. POvoorderegio geeft bijvoorbeeld advies over:

  • uitbreiden van de taken van regionale samenwerking, zoals een talentenpool starten
  • samenwerking schoolbesturen en opleiders in de regio
  • het uitbreiden van het aantal deelnemende schoolbesturen.

Ook samenwerkingsverbanden die in het kader van het sectorplan PO (RTC’s) een plan voor samenwerking hebben opgesteld, kunnen advies voor uitvoering vragen.

Voorwaarden

Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 schoolbesturen, met 1 projectleider. Een samenwerkingsintentie van 2 grote schoolbesturen komt eveneens in aanmerking. De projectleider is bereid aan kennisdeling met andere regio’s en samenwerkingsverbanden mee te werken. De samenwerkende schoolbesturen verklaren zich bereid mee te werken aan een 1-meting.

Minstens 1 keer per kwartaal bespreken de projectleider en de adviseur van het expertisecentrum de voortgang van het plan van aanpak.

Aanvragen

Schoolbesturen vragen advies voor uitvoering aan door het aanvraagformulier advies uitvoering in te vullen. Na een gesprek met een van de regioadviseurs wordt de adviesaanvraag in behandeling genomen.

Download aanvraagformulier advies uitvoering