Advies regionale samenwerking oprichten

Schoolbesturen die nog geen regionale samenwerking hebben opgezet, kunnen hiervoor advies en ondersteuning vragen. POvoorderegio geeft bijvoorbeeld advies over:

  • Formuleren van een gezamenlijke missie en visie,
  • Draagvlak te creëren bij besturen en medezeggenschap
  • Begeleiding bij verdere uitrol richting formele rechtsvorm

Voorwaarden

Er moet ten minste sprake zijn van 3 schoolbesturen die samen willen werken, waarvan 1 schoolbestuur als trekker fungeert. Een samenwerkingsintentie van 2 grote schoolbesturen komt eveneens in aanmerking. De regionale samenwerking wijst een projectleider voor het samenwerkingsinitiatief aan. Die projectleider is bereid aan kennisdeling met andere regio’s en samenwerkingsverbanden mee te werken. De schoolbesturen van het samenwerkingsverband verklaren zich bereid mee te werken aan monitoring en beschrijving van de resultaten.

Aanvragen

Schoolbesturen vragen advies en ondersteuning aan door het aanvraagformulier advies vorming samenwerking in te vullen.

Download het aanvraagformulier advies vorming samenwerking.