Advies regionale samenwerking PO

Regionale samenwerking is een krachtig middel voor om arbeidsmarktvraagstukken in de sector po aan te pakken. Denk aan:

  • lerarentekorten
  • pieken en dalen in vervanging
  • begeleiding van jonge leraren, of
  • professionalisering van zittend personeel

Bepaalde thema’s kunnen te groot zijn om als school of bestuur alleen op te pakken. Samen ben je slagvaardiger om dit op te pakken. POvoorderegio biedt advies en instrumenten voor schoolbesturen in het primair onderwijs om regionale samenwerking op te zetten of een nieuwe impuls te geven.

Een paar voorbeelden waarin POvoorderegio kan adviseren:

Hoe organiseren we een regionaal talentcentrum voor talentontwikkeling?

Wat is de volgende stap naar gezamenlijke werving en selectie voor onze vervangingspool?

Help ons draagvlak te creëren voor onze boven-bestuurlijke vervangingspool.

Meer weten? Vraag een verkennend gesprek aan met een van onze adviseurs.

Schoolbesturen die met het idee spelen om regionaal samen te werken kunnen een adviestraject aanvragen. Een team van adviseurs regionale samenwerking, vanuit Arbeidsmarktplatform PO en Vf/Pf ondersteunt schoolbesturen gedurende verscheidene fases:

POvoorderegio biedt advies aan schoolbesturen die regionale samenwerking willen oprichten. Lees meer

Advies voor schoolbesturen die een concreet plan van aanpak willen opstellen voor hun regionale samenwerking. Lees meer

Advies voor schoolbesturen over de uitvoering van het projectplan voor regionale samenwerking. Lees meer