‘Samen voor een arbeidsmarkt die werkt’

Regionale samenwerking blijft ook de komende jaren belangrijk bij het oplossen van regionale arbeidsmarktvraagstukken in de sector po. Of het nu over tekorten of overschotten gaat, begeleiding aan jonge leraren en professionalisering van zittend personeel, of pieken en dalen kunnen opvangen in financiën of vervanging. Bepaalde thema’s kunnen te groot zijn om als school of bestuur alleen op te pakken. Samen ben je slagvaardiger om dit op te pakken. POvoorderegio biedt advies en instrumenten voor schoolbesturen in het primair onderwijs om regionale samenwerking op te zetten of een nieuwe impuls te geven.